The Narco News Bulletin

August 15, 2018 | Issue #44  
 narconews.com - Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America
  

Oproep voor wereldwijdse mobilisatie ter solidariteit met Oaxaca

Persbericht van het Revolutionair Indianen-comité en een reactie van de APPO

Door Murielle Coppin
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne

16. december 2006
This report appears on the internet at http://www.narconews.com/Issue44/article2456.html

VAN HET CLANDESTIEN REVOLUTIONAIR INDIANEN-COMITÉ
COMMANDANT GENERAAL VAN HET ZAPATISTENLEGER VOOR NATIONALE BEVRIJDING
MEXICO.

2 DECEMBER 2006.

AAN HET MEXICAANSE VOLK:

AAN ALLE VOLKEREN VAN DE WERELD:

BROEDERS EN ZUSTERS:

DE AANVAL DAT ONZE BROEDER, HET VOLK VAN OAXACA, GELEDEN HEEFT EN AAN HET LEIDEN IS, KAN NIET OVER HET HOOFD GEZIEN WORDEN DOOR ALLEN DIE STRIJDEN VOOR VRIJHEID, GERECHTIGHEID EN DEMOCRATIE IN ALLE HOEKEN VAN DE PLANEET.

DAAROM DOET HET EZLN EEN OPROEP AAN ALLE EERLIJKE MENSEN IN MEXICO EN IN DE HELE WERELD OM VANAF HEDEN CONTINUE ACTIES TE ONDERNEMEN TER SOLIDARITEIT EN STEUN AAN HET VOLK VAN OAXACA MET DE VOLGENDE EISEN:

DE VERDWENEN SLACHTOFFERS LEVEND TE VOORSCHIJN BRENGEN, DE VRIJLATING VAN DE GEVANGENEN, HET ONTSLAG VAN ULISES RUIZ, DE TERUGTREKKING VAN DE FEDERALE TROEPEN, BESTRAFFING VAN DE SCHULDIGEN AAN FOLTERING, VERKRACHTING EN MOORD. IN HET KORT, VRIJHEID, GERECHTIGHEID EN DEMOCRATIE VOOR HET VOLK VAN OAXACA.

WE DOEN IN DEZE INTERNATIONALE CAMPAGNE EEN OPROEP OM OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN EN PLAATSEN TE ZEGGEN WAT ER GEBEURD IS EN AAN HET GEBEUREN IS IN OAXACA, IEDER OP ZIJN EIGEN MANIER, TIJD EN PLAATS.

WE DOEN EEN OPROEP OM ALLE ACTIES SAMEN TE VOEGEN OP 22 DECEMBER IN EEN WERELDWIJDE MOBILISAIE VOOR OAXACA

HET VOLK VAN OAXACA IS NIET ALLEEN. AAN HEN EN AAN ALLEN MOETEN WE DIT ZEGGEN EN TONEN.

¡Democratie!
¡Vrijheid!
¡Gerechigheid!

Clandestien revolutionair Indianen-comité
Commandant general van het Zapatistenleger voor Nationale Bevrijding
Mexico

Subcomandante Insurgente Marcos.
Mexico, December 2006.

Boodschap van de APPO

Wij ontvangen met blijdschap het initiatief van de EZLN

De volksvergadering van de Volkeren van Oaxaca ontvangen met blijdschap het initiatief dat het EZLN nam om een wereldwijdse mobilisatie op te roepen ter solidariteit met ons volk.

Een programma tegen democratische krachten plant extreem rechtse tendensen binnen te brengen in de politieke klasse, een voorbeeld hiervan is de uizonderlijke staat waarin Oaxaca leeft, de hoofstad van het verzet.

We groeten de EZLN en de Andere Campagne en roepen hen op om samen de eenheid te versterken tussen alle ontevredenen, andersdenkenden, degenen zonder land of ontdaan van hun land, de daklozen,... om als één en dezelfde mens onze gemeenschappelijke vijand te kunnen overwinnen. Wij denken dat dit onze grootste taak is.

Broeders en zusters van het EZLN, de compliciteit tussen de staatsregering en de federale regering (met bloed verzegeld) hebben de eis om gerechtigheid gecriminaliseerd en hebben een wrede achtervolging ingezet tegen ons volk, zonder onderscheid. Vandaag de dag heeft onze APPO geen plaats meer om bijeen te komen, elke manifestatie in de straten eindigt met compañeros in de gevangenis, Oaxaca leeft in een oorlogstoestand. Maar, compañeros, dit jaagt ons geen schrik aan, het toont ons enkel dat onze strijd terecht is. Vandaag de dag verzamelt de APPO zich in de donkerte van de nacht, wetende dat de verlichting nabij is.

Alle macht aan het Volk.

De Volksvergadering van de Volkeren van Oaxaca.

3 december 2006, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.

Dag voor vrede met gerechtigheid, democratie en vrijheid zonder Ulises Ruiz Ortiz.For more Narco News, click here