<i>"The Name of Our Country is América" - Simon Bolivar</i> The Narco News Bulletin<br><small>Reporting on the War on Drugs and Democracy from Latin America
 English | Español | Portugués | Italiano | Français | Deutsch | Nederlands August 15, 2018 | Issue #45


Making Cable News
Obsolete Since 2010


Set Color: blackwhiteabout colors

Print This Page
Commenti

Search Narco News:

Narco News Issue #44
Complete Archives

Narco News is supported by The Fund for Authentic Journalism


Follow Narco_News on Twitter

Sign up for free email alerts list: English

Lista de alertas gratis:
Español


Contact:

Publisher:
Al Giordano


Opening Statement, April 18, 2000
¡Bienvenidos en Español!
Bem Vindos em Português!

Editorial Policy and Disclosures

Narco News is supported by:
The Fund for Authentic Journalism

Site Design: Dan Feder

All contents, unless otherwise noted, © 2000-2011 Al Giordano

The trademarks "Narco News," "The Narco News Bulletin," "School of Authentic Journalism," "Narco News TV" and NNTV © 2000-2011 Al Giordano

XML RSS 1.0

Cucapá Kampreglementering

Inheemse Volkeren ter verdediging van het Leven, de Cultuur en de Natuur : Van benedenuit en links


Door het Inheems Accreditaringscommittee van het Cucapa-kamp

12. maart 2007

Kampreglementering van deChapey Seisjhiurra Coappá in Maat’cuoak

(Cucapá-viserskamp in El Zanjon)

2007 Vissersseizoen

Artikel één : Deze plaats, Maat’cuoak, is het land en het water waar wij, de Chapey Coappá (Cucapá), geleefd en gevisd hebben gedurende duizenden jaren. Deze plaats is heilig voor ons.

We respecteren ze omdat dit de plaats is waar onze voorouders, net zoals wij vandaag, voedsel vonden voor hun gezinnen. Op deze plaats vonden we de Ipaa Gentil (Wilde Graan) dat ons eten gaf en ook de Jasreiis Cuoau Llu (zoutwatervis: Curvina), dat ons hielp om te overleven.

Artikel twee: Bij gevolg moet elke persoon, Indiaan of niet, voor zijn eigen veiligheid deze plaats (Maat’cuoak) respecteren als hij het kamp betreedt of er verblijft, en dit onder de voorwaarden beschreven in dit reglement. Hij- zij moet gevolg geven aan:

a. Onze rechte, gewoontes en tradities

b. de politieke Grondwet van de Verenigde Staten van Mexico

c. Conventie 169 van de Internationale Arbeidersorganisatie

d. de politieke Grondwet van de staten Baja California en Sonora,

e. De wetten en bepalingen die voortvloeien uit deze Wetgevingen, zolang deze geen afbreuk doen aan de gevormde wetten van de inheemse Cucapa-volkeren.

Artikel Drie: Het is verboden deze reglementering en het kamp zelf en zijn installaties te gebruiken voor politieke verkiezingsdoeleinden of andere doeleinden anders dan het respect voor de inheemse rechten en cultuur. Het is vooral verboden activiteiten te verrichten los van de verdediging en erkenning van de geschiedenis, cultuur en rechten van de oorspronkelijke volkeren van het Amerikaanse continent en de wereld, het behoud en de verdediging van Moeder Aarde, die niet goedgekeurd zijn door de inheemse Cucapa-volkeren. Alle acties die in de ogen van de Cucapas Moeder Aarde in hun gebieden schade berokkenen zijn tevens verboden.

Artikel Vier: Het is verboden deze reglementering en het kamp zelf en zijn installaties te gebruiken voor religieuze doeleinden, eender de aard ervan, en het is vooral verboden activiteiten te verrichten voor of tegen eender welke kerk, secte of religieuze organisatie die afbreuk doen aan onze rechten, gebruiken en tradities

Artikel Vijf: Deze reglementering moet verplicht nagelezen worden door elke persoon die het kamp betreedt, op de drie plaatsen waar deze zal plaatsvinden

Zone A: het Indiaans Cucapá-dorp El Mayor;
Zone B: El Zanjon, Westkant (bij El Indiviso);
Zone C: El Zanjon, Oostkant (bij El Mayor)

Artikel 6: Wat betreft de veiligheid en het gedrag van de bezoekers, is het in het kamp strikt verboden :

A. zich in eender welk deel van het kamp te verplaatsen zonder je respectievelijke accreditering bij te hebben, uitgegeven door het Inheems Cucapa Accrediteringcommittee.

B. het bezit, het dealen of gebruiken van eender welke sustantie die geídentifieerd wordt als psychopharmaca, narcotisch middel of drugs van alle aard en ook het bezit, het verkopen of gebruiken van alcoholische dranken.

C. Het gebruik van eender welke wapen, vuurwapen, mes, machete. Het vissersgerei dat eigendom is van de Cucapa-vissers is niet onderhevig aan dit verbod

D. Het gebruik van eender welk explosief

E. Het gebruik van telivisie-en of muziekapparatuur, foto – video- en televisiecameras die niet zijn geregistreerd bij het Accrediteringscommittee

F. Het uitdrukken van eender welke belediging of het provoceren van eender wie

G. na tien uur s’avonds door het kamp te circuleren zonder toestemming van het Inheems Accrediteringscommittee

H. een geluidsinstrument opzetten op eender welk uur en dit aan hoog volume

I. Excesses te begaan of handelingen te ondernemen die afbreuk doen aan de Inheemse Cucapa- rechten, gebruiken en tradities.

Artikel Zeven: Met betrekking tot het vissen, is het in het kamp ten strengste verboden:

A.in een boot te stappen zonder de toestemming van een Cucapa-visser
B.in een boot te stappen zonder reddingsvest (met uitzondering van de Cucapá-vissers)
C.een Cucapa-boot te besturen zonder enige toestemming
D.zich in het werkterrein of de visserszone te bevinden van de Cucapa-vissers zonder hun toestemming.

Artikel Acht: In geen enkele omstandigheid kan een nationale of internationale bezoeker zich mengen met zaken die enke de Cucapas zelf aangaan (dit volgens de gebruiken van de Cucapas en de Mexicaanse wet).

Artikel Negen: Het niet naleven van eender welke regel van de regelgeving heeft de intrekking van de accreditering als onmiddelijk gevolg. De overtreder zal het kamp meteen en zonder pardon moeten verlaten en dit zonder partijdigheid ten opzichte van de criminele of maatschappelijke verantwoordelijkheden die de overtreder zich op de hals heeft gehaald.

Artikel Tien: eender welke situatie niet voorzien in deze reglementering zal opgelost worden door de meerderheid van de leden van de Inheemse Accrediteringscommittee. Het oordeel en de beslissingen die dit committee neemt zijn onherroepbaar en worden meteen toegepast..

Hoogachtend

Het Accrediteringscommittee van het Cucapá Kamp

Share |

Click here for more from The Other Journalism with the Other Campaign

Read this article in English
Lea Ud. el Artículo en Español
Lisez cet article en français
Legga questo articolo in italiano

Discussion of this article from The Narcosphere


Enter the NarcoSphere for comments on this article
Narco News is funded by your contributions to The Fund for Authentic Journalism.  Please make journalism like this possible by going to The Fund's web site and making a contribution today.


- The Fund for Authentic Journalism

For more Narco News, click here.

The Narco News Bulletin: Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America