<i>"The Name of Our Country is América" - Simon Bolivar</i> The Narco News Bulletin<br><small>Reporting on the War on Drugs and Democracy from Latin America
 English | Español | Portugués | Italiano | Français | Deutsch | Nederlands August 15, 2018 | Issue #45


Making Cable News
Obsolete Since 2010


Set Color: blackwhiteabout colors

Print This Page
Commenti

Search Narco News:

Narco News Issue #44
Complete Archives

Narco News is supported by The Fund for Authentic Journalism


Follow Narco_News on Twitter

Sign up for free email alerts list: English

Lista de alertas gratis:
Español


Contact:

Publisher:
Al Giordano


Opening Statement, April 18, 2000
¡Bienvenidos en Español!
Bem Vindos em Português!

Editorial Policy and Disclosures

Narco News is supported by:
The Fund for Authentic Journalism

Site Design: Dan Feder

All contents, unless otherwise noted, © 2000-2011 Al Giordano

The trademarks "Narco News," "The Narco News Bulletin," "School of Authentic Journalism," "Narco News TV" and NNTV © 2000-2011 Al Giordano

XML RSS 1.0

Reglement van het kamp in Huitepec

Het centrum van Mensenrechten Fray Bartolomé zal voorbereidende workshops geven


Door de Raad van Goed Bestuur
van het Centraal Hart van de Zapatisten naar de Wereld

12. maart 2007

RAAD VAN GOED BESTUUR CENTRAAL HART VAN DE ZAPATISTEN NAAR DE WERELD

SNAJIL TZOBOMBAIL YUUN LEKIL J’AMTELETIK TA O’LOL YO’ON ZAPATISTA TA STUK’IL SAT YELOB SJUNUL BALUMIL

6 maart 2007.

REGLEMENT VAN HET KAMP IN HUITEPEC

Vrienden en vriendinnen, broeders en zusters van verschillende nationale en internationale organisaties ter verdedinging van het milieu en Moeder Natuur

De raad van Goed Bestuur van het Centraal Hart van de Zapatisten naar de Wereld, Zone Altos de Chiapas, México, geeft haar woord en stelt het REGLEMENT VOOR VAN HET CIVIEL VREDESKAMP voor DAT DOORGAAT IN DE GEMEENSCHAP VAN HUITEPEC, tweede gemeentesectie San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

De inheemse zapatistenvolkeren en hun autonome autoriteiten hebben de plicht om onze Moeder Aarde en alles wat uit haar voortkomt – water, rivieren, bronnen, bossen, bomen, dieren, valleien en bergen- te beschermen, te behouden en te verdedigen.

Daarom is het verdedigen en strijden voor onze Moeder Natuur en alle levende wezens en natuurlijke rijkdommen gelijk aan opkomen voor ons eigen leven ten overstaan van de vernietiging en dood opgedrongen door het kapitalistisch neoliberaal model. Immers, voor ons is de Natuur en alle natuurlijke rijkdommen een levensbron en niet een koopwaar, zoals voor de slechte regeerders en zakenlui.

Daarom stelt de Raad van Goed Bestuur van de zone Altos de volgende voorwaarden en reglementering voor met als doel het goed funcioneren van het civiele observatiekamp dat op deze plaats zal doorgaan onder de volgende naam : BESCHERMD NATUURGEBIED EN COMMUNAUTAIR ZAPATISTISCH ECOLOGISCH RESERVAAT “EL HUITEPEC”.

VOORWAARDEN

Één.- Meerderjarig zijn, in Mexico is dat op 18 jarige leeftijd, en indien dit niet het geval mocht zijn, een vergunning van de ouders of tutor voorleggen.

Twee.- Uw originele identificatie voorleggen en twee kopies hiervan afgeven – Mexicanen : verkiezingskaart of een andere identificatie. -Buitenlanders (internationalen): paspoort en een geldig migratiedocument

Drie.- Brief van uw niet gouvernamentele organisatie (bij voorkeur) lid van de Andere Campagne.

Vier.- Voeldoende Spaans spreken

Vijf.- De voorbereidende workshops volgen die elke maandag doorgaan op het kantoor van CDH Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), dit om een minimum van kennis op te doen over het conflict in Chiapas en de gemeenschap “Huitepec”.

Zes.- Al deze documenten moeten voorgelegd worden aan het Frayba aan wie wij gevraagd hebben dit na te kijken en een document op te stellen de welke u later voorlegt aan de Raad van Goed Bestuur. Wij geven vervolgens de overeenkomstige accredetatie.

REGLEMENT

Eén.- schriften, balpennen, bandopnemers, fototoestellen, videocameras enz meenemen om uw ervaringen te documenteren.

Twee.- De deelnemers aan het kamp draaien zelf op voor de uitgaves die ze tijdens hun verblijf hebben zoals transport, maaltijden en onderdak

Drie.- Het is strikt verboden alcoholische dranken of drugs te gebruiken tijdens uw verblijf. Nalatigheid hieromtrent is voldoende om u uit de plaats weg te sturen

Vier.- Alle beslissingen die genomen worden gebeuren gezamenlijk en onder toezicht van de verantwoordelijke commissie van de gemeenschap.

Vijf.- Geen enkele provocatie begaan dat de gemeeschap en de kampen in gevaar brengen.

Zes.- De waarnemers mogen geen verklaringen noch politieke oordelen geven aan de pers gedurende de tijd van hun verblijf.

Zeven.- De plaats van het kamp niet verlaten zonder de toestemming van de verantwoordelijke commissie van de gemeenschap, zoals bijv. boodschappen doen, gezondheidsredenen, communiceren met de familie of op ontdekking gaan in het natuurgebied.

Acht.- De plaats proper houden, zoals de keuken, de slaapzaal, de eetzaal, de toiletten en andere plaatsen.

Negen.- Het is verboden de bomen en planten te beschadigen of af te hakken en dieren slecht te behandelen of te doden, dit zowel binnen als buiten het natuurreservaat

Tien.- Op het eind van uw verblijf in het kamp, zal u een schriftelijke nota maken over uw aktiviteiten, ervaringen en de situaties die u heeft doorstaan en deze overhandigen aan de JBG van de zone Altos met een kopie voor Frayba.

Eender welke nalatigheid aan dit reglement is voldoende om u te verwijderen van de civiele brigades en zal overgemaakt worden aan uw organisatie.

HOOGACHTEND

RAAD VAN GOED BESTUUR CENTRAAL HART VAN DE ZAPATISTEN NAAR DE WERELD, ZONE ALTOS DE CHIAPAS, MÉXICO, MAART 2007.

Mateo Pérez Gómez
Martha López López
Patricia Hernández Santiz
Esau Rodríguez Cano

Share |

Click here for more from The Other Journalism with the Other Campaign

Read this article in English
Lea Ud. el Artículo en Español
Lesen Sie diesen Artikel auf Deutsch
Legga questo articolo in italiano

Discussion of this article from The Narcosphere


Enter the NarcoSphere for comments on this article
Narco News is funded by your contributions to The Fund for Authentic Journalism.  Please make journalism like this possible by going to The Fund's web site and making a contribution today.


- The Fund for Authentic Journalism

For more Narco News, click here.

The Narco News Bulletin: Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America