<i>"The Name of Our Country is América" - Simon Bolivar</i> The Narco News Bulletin<br><small>Reporting on the War on Drugs and Democracy from Latin America
 English | Español | Portugués | Italiano | Français | Deutsch | Nederlands August 15, 2018 | Issue #45


Making Cable News
Obsolete Since 2010


Set Color: blackwhiteabout colors

Print This Page
Commenti

Search Narco News:

Narco News Issue #44
Complete Archives

Narco News is supported by The Fund for Authentic Journalism


Follow Narco_News on Twitter

Sign up for free email alerts list: English

Lista de alertas gratis:
Español


Contact:

Publisher:
Al Giordano


Opening Statement, April 18, 2000
¡Bienvenidos en Español!
Bem Vindos em Português!

Editorial Policy and Disclosures

Narco News is supported by:
The Fund for Authentic Journalism

Site Design: Dan Feder

All contents, unless otherwise noted, © 2000-2011 Al Giordano

The trademarks "Narco News," "The Narco News Bulletin," "School of Authentic Journalism," "Narco News TV" and NNTV © 2000-2011 Al Giordano

XML RSS 1.0

Persbericht van het CCRI-CG van het EZLN, maart 2007

Persbericht van het Clandestien Revolutionnair Indianencomité – Generale Comandantie van het Zapatistenleger van Nationale Bevrijding


Door Clandestien Revolutionnair Indianencomité
EZLN

22. maart 2007

ZESDE COMMISSIE.
MAART 2007.

HET EZLN, VIA ZIJN ZESDE COMMISSIE, BERICHT HETVOLGENDE AAN DE AANHANGERS VAN DE ZESDE VERKLARING EN AAN DE ANDERE CAMPAGNE, AAN DE ZEZTA INTERNATIONAAL EN AAN DE VOLKEREN VAN MEXICO EN DE HELE WERELD :

EEN.- TEN GEVOLGE VAN HET NIEUW OFFENSIEF TEGEN ONZE ZAPATISTENGEMEENSCHAPPEN, INGEZET DOOR PRIISTISCH EN PERREDISTISCH GEZINDE PARAMILITAIREN DIE DE STEUN GENIETEN VAN DE STAATSREGERING (PRD) EN VAN DE FEDERALE REGERING (PAN), HEEFT HET ZAPATISTENBESTUUR ENKELE AANPASSINGEN MOETEN DOEN OM HAAR IN STAAT TE STELLEN VERDER ZORG TE DRAGEN VOOR HAAR VOLKEREN EN TEGELIJK HAAR BELOFTES VAN DE ANDERE CAMPAGNE TE VERVULLEN.

WE BIEDEN VERZET, OP EEN GEORGANISEERDE EN CIVIELE MANIER, TEGEN DE AANVALLEN VAN DE PARAMILITAIREN EN DIT DOOR MOBILISATIES VAN ONZE VOLKEREN EN DOOR EEN OPROEP TE DOEN VOOR SOLIDARITEIT AAN ALLE EERLIJKE MENSEN IN MEXICO EN DE WERELD. WE BLIJVEN ONZE STRIJD VAN DE ZAPATISTEN VOOR DE RECHTEN EN CULTUUR VAN INHEEMSE VOLKEREN VERENIGEN AAN DE STRIJD VAN ANDERE INHEEMSE VOLKEREN VAN MEXICO EN HET AMERIKAANS CONTINENT EN AAN DE STRIJD DIE VERSCHILLENDE ORGANISATIES, GROEPERINGEN, FAMILIES EN INDIVIDUEN VAN DE ANDERE CAMPAGNE HOUDEN IN ONS LAND.

TWEE.- BOVENDIEN ZAL DE ZESDE COMMISSIE VAN HET EZLN IN ÉEN VAN DE KOMENDE DAGEN DE TWEEDE ETAPPE VAN ZIJN DIRECTE PARTICIPATIE AAN DE ANDERE CAMPAGNE IN MEXICO AANVATTEN MET EEN DELEGATIE DIE BESTAAT UIT ZEVEN MANNELIJKE COMMANDANTEN, ZEVEN VROUWELIJKE COMMANDANTEN EN EEN SUBCOMMANDANT.

VOOR HAAR PARTICIPATIE IN DE TWEEDE ETAPPE HEEFT DE ZESDE COMMISSIE VAN HET EZLN EEN SOORT TERRITORIALE HERVERDELING AANGEMAAKT IN DE ZONES EN REGIO’S. DE VERSCHILLENDE DELEGATIES VAN DE ZESDE COMMISSIE ZULLEN ZICH OVER HEEL HET LAND VERSPREIDEN GEDURENDE HET JAAR 2007 OM SAMEN TE WERKEN MET ORGANISATIES, GROEPERINGEN, FAMILIES EN INDIVIDUEN DIE LID ZIJN VAN DE ZESDE VERKLARING

DRIE.- GELIJKLOPEND AAN HAAR TERRITORIALE VERDELING ZAL DE ZESDE COMMISSIE EEN SPECIALE DELEGATIE HBBEN DIE DIRECT ZAL DEELNEMEN AAN HET WERK DAT DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN HET NATIONAAL INDIANENCONGRES LEVEREN MET DE INHEEMSE VOLKEREN VAN MEXICO

ER ZAL OOK EEN DELEGATIE VAN DE ZESDE COMMISSIE AANWEZIG ZIJN IN HET INTERNATIONAAL KAMP INHEEMSE VOLKEREN TER VERDEDIGING VAN HET LEVEN, DE CULTUUR EN DE NATUUR : VAN BENEDENUIT EN IN HET GEBIED VAN HET INHEEMS CUCAPA-VOLK, IN DE GEMEENSCHAP EL MAYOR, IN BAJA CALIFORNIE, MÉXICO, GEDURENDE DE MAANDEN APRIL EN MEI VAN DIT JAAR.

VIER.- DE START VAN DEZE TWEEDE ETAPPE VAT AAN OP 25 MAART 2007 MET DE CONCENTRATIE VAN AFGEVAARDIGDEN IN DE STAD VAN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. DAAR ZAL MEN, SAMEN MET NGO’S DIE LID ZIJN VAN DE ANDERE CAMPAGNE IN CHIAPAS EEN INTERNATIONALE CAMPAGNE AANKONDIGEN VOOR SOLIDARITEIT MET DE INHEEMSE ZAPATISTENGEMEENSCHAPPEN EN VOOR DE VERDEDIGING VAN DE INHEEMSE AUTONOMIE,

LATER ZULLEN DE DELEGATIES VAN DE ZESDE COMMISSIE REIZEN NAAR HET NATIONAAL INDIANENCONGRES EN NAAR HET NOORDEN VAN MEXICO. DEZE DELEGATIES ZULLEN SAMEN MET DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN DE ANDERE CAMPAGNE WERKEN IN DE STATEN VAN DIT GEDEELTE VAN HET LAND EN DIT TOT BEGIN JUNI 2007. IN DE TWEEDE HELFT VAN HET JAAR ZULLEN DE DELEGATIES ZICH INSTALLEREN IN HET CENTRUM EN HET ZUIDEN VAN MEXICO.

VIJF.- EEN ANDERE DELEGATIE VAN DE ZESDE COMMISSIE ZAL DEELNEMEN AAN DE MOBILISATIES DIE PLAATS ZULLEN VINDEN OMWILLE VAN DE REEDS ÉÉN JAAR DURENDE REPRESSIE TEGEN HET NOBELE VOLK VAN ATENCO, HET FRONT VAN VOLKEREN TER VERDEDIGING VAN DE AARDE EN DE ANDERE CAMPAGNE EN VOOR DE BEVRIJDING VAN ONZE POLITIEK GEVANGENEN IN DE GEVANGENISSEN VAN TEXCOCO, SANTIAGUITO EN LA PALMA. DEZE ZULLEN DOORGAAN OP VERSCHILLENDE PLAATSEN VAN DE ANDERE NATIONALE EN INTERNATIONALE GEOGRAFIE OP DE DAGEN 3, 4 EN 5 DE MEI 2007.

ZES.- ONDANKS DE AANVALLEN, STILTES EN VERACHTING GAAT HET EZLN DOOR MET DE ZESDE VERKLARING VAN HET LACANDOONWOUD EN MET DE EIS VOOR

¡VRIJHEID EN GERECHTIGHEID VOOR ATENCO!
¡VRIJHEID EN GERECHTIGHEID VOOR OAXACA!

Vanuit de bergen van Zuidoost-Mexico.
door het Clandestien Revolutionnair Inidianencommittee
Generale Commandantie van het
Zapatistisch Leger van Nationale Bevrijding.
Zesde Commissie van het EZLN.

Subcomandante Insurgente Marcos.

México, Maart 2007.

Share |

Click here for more from The Other Journalism with the Other Campaign

Read this article in English
Lea Ud. el Artículo en Español
Lesen Sie diesen Artikel auf Deutsch
Lisez cet article en français
Legga questo articolo in italiano

Discussion of this article from The Narcosphere


Enter the NarcoSphere for comments on this article
Narco News is funded by your contributions to The Fund for Authentic Journalism.  Please make journalism like this possible by going to The Fund's web site and making a contribution today.


- The Fund for Authentic Journalism

For more Narco News, click here.

The Narco News Bulletin: Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America