<i>"The Name of Our Country is América" - Simon Bolivar</i> The Narco News Bulletin<br><small>Reporting on the War on Drugs and Democracy from Latin America
 English | Español | Portugués | Italiano | Français | Deutsch | Nederlands August 15, 2018 | Issue #46


Making Cable News
Obsolete Since 2010


Set Color: blackwhiteabout colors

Print This Page

Search Narco News:

Narco News Issue #45
Complete Archives

Narco News is supported by The Fund for Authentic Journalism


Follow Narco_News on Twitter

Sign up for free email alerts list: English

Lista de alertas gratis:
Español


Contact:

Publisher:
Al Giordano


Opening Statement, April 18, 2000
¡Bienvenidos en Español!
Bem Vindos em Português!

Editorial Policy and Disclosures

Narco News is supported by:
The Fund for Authentic Journalism

Site Design: Dan Feder

All contents, unless otherwise noted, © 2000-2011 Al Giordano

The trademarks "Narco News," "The Narco News Bulletin," "School of Authentic Journalism," "Narco News TV" and NNTV © 2000-2011 Al Giordano

XML RSS 1.0

II Ontmoeting tussen de Zapatistenvolkeren en de volkeren der wereld

Verandering in de strategie : de ontmoeting zal plaatsvinden in Oventik, dan in Morelia en dan in La Realidad


Door Subcomandante Insurgente Marcos - Tenient Coronel Insurgente Moisés
Zesde Commissie en de Intergalactische Commissie van de EZLN.

1. juli 2007

PERSBERICHT VAN HET CLANDESTIEN REVOLUTIONAIR INDIANENCOMMITEE GENERALE COMANDANTIE VAN HET ZAPATISTENLEGER VAN NATIONALE BEVRIJDING.
ZESDE COMMISSIE EN DE INTERGALACTISCHE COMMISSIE VAN DE EZLN
MÉXICO.

JUNI 2007.

AAN HET MEXICAANSE VOLK:
AAN DE VOLKEREN TER WERELD:
AAN DE AANHANGERS VAN DE ZEXTA INTERNAZIONAL:
AAN DE AANHANGERS VAN DE ZESDE VERKLARING:

COMPAÑEROS EN COMPAÑERAS:
BROEDERS EN ZUSTERS:

ZOALS AANGEKONDIGD WERD TIJDENS DE EERSTE ONTMOETING TUSSEN DE ZAPATISTENVOLKEREN EN DE VOLKEREN DER WERELD (JANUARI 2007), ZAL DE TWEEDE ONTMOETING DOORGAAN TIJDENS DEZE MAAND JULI. DOELSTELLING IS ALLE PERSONEN, GROEPEN, VERENIGINGEN EN ORGANISATIES DIE TEGEN HET NEOLIBERALISME STRIJDEN, IN MEXICO EN IN DE HELE WERELD, IN TE LICHTEN OVER HET PROCES VAN OPBOUW VAN AUTONOMIE IN DE INDIAANSE ZAPATISTENGEMEENSCHAPPEN VAN CHIAPAS.
DAAROM DOET DE EZLN DEZE OPROEP, VIA HAAR ZESDE COMMISSIE EN DE INTERGALACTISCHE COMMISSIE :

TWEEDE ONTMOETING TUSSEN DE ZAPATISTENVOLKEREN EN DE VOLKEREN DER WERELD

DIE ZAL DOORGAAN IN HET ZAPATISTENGEBIED TUSSEN 20 EN 28 JULI 2007, MET DE VOLGENDE KENMERKEN:

ÉÉN.- REKENING HOUDEND MET DE MOEILIJKHEDEN VEROORZAAKT DOOR HET REGENSEIZOEN IN DE STAAT CHIAPAS, ZULLEN DE ONTMOETINGEN NIET DOORGAAN IN DE 5 CARACOLES (ZOALS EERDER VERMELD WERD), MAAR IN 3 VAN HEN
(OVENTIK, MORELIA EN LA REALIDAD), TIJDENS DE VOLGENDE DAGEN:

VRIJDAG 20 JULI: CARACOL VAN OVENTIK, ZONE HOOG CHIAPAS. VERWELKOMING EN OPENING.

ZATERDAG 21 JULI: CARACOL VAN OVENTIK, ZONE HOOG CHIAPAS. RONDE TAFELGESPREKKEN MET TENTOONSTELLINGEN VAN DE STEUNGROEPEN VAN DE ONAFHANKELIJKE GEMEENTES VAN HOOG CHIAPAS, ALSOOK ZITTINGEN VOOR VRAGEN, OPMERKINGEN EN VOORSTELLEN VAN DE AANWEZIGEN.

ZONDAG 22 JULI: VERPLAATSING NAAR DE CARACOL VAN MORELIA, ZONE TZOTZ CHOJ. VERWELKOMING.

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG 23, 24 EN 25 JULI: CARACOL VAN MORELIA, ZONA TZOTZ CHOJ. RONDE TAFELGESPREKKEN MET TENTOONSTELLINGEN VAN DE STEUNGROEPEN VAN DE ONAFHANKELIJKE GEMEENTES (CARACOL DE MORELIA), NOORD CHIAPAS (CARACOL VAN ROBERTO BARRIOS) EN HET TZELTAL-WOUD (CARACOL VAN LA GARRUCHA), ALSOOK ZITTINGEN VOOR VRAGEN, OPMERKINGEN EN VOORSTELLEN VAN DE AANWEZIGEN

DONDERDAG 26 JULI: VERPLAATSING NAAR DE CARACOL VAN LA REALIDAD, GRENSZONE WOUD. VERWERLKOMING.

VRIJDAG 27 JULI: CARACOL VAN LA REALIDAD, GRENSZONE WOUD. RONDE TAFELGESPREKKEN MET TENTOONSTELLINGEN VAN DE STEUNGROEPEN VAN DE ONAFHANKELIJKE GEMEENTES GRENSZONE WOUD, ALSOOK ZITTINGEN VOOR VRAGEN, OPMERKINGEN EN VOORSTELLEN VAN DE AANWEZIGEN

ZATERDAG 28 DE JULI: CARACOL VAN LA REALIDAD, GRENSZONE WOUDZONE. LAATSTE RONDE TAFELGESPREK EN SLOTCEREMONIE.

ZONDAG 29 DE JULI: TERUGKEER.

TWEE- DE THEMAS VAN DE RONDE TAFELGESPREKKEN ZIJN :

GEZONDHEID.- Tentoonstelling opgedragen door de gezondheidspromotoren van de zapatistendorpen.

ONDERWIJS.- Tentoonstelling opgedragen door de Onderwijspromotoren.

ORGANISATIE VAN DE GEMEENTES.- Tentoonstelling opgedragen door de agenten en comisarissen van de gemeentes.

GEMEENSCHAPSARBEID.- Tentoonstelling opgedragen door de groeperingen en directies op lokaal, regionaal en gemeentelijk niveau.

VROUWENSTRIJD.- Tentoonstelling opgedragen door de vrouwelijke steungroepen over de verschillende vormen van organisaties en op verschillende niveaus.

AUTONOMIE.- Tentoonstelling opgedragen door de autonome
Autoriteiten over de strijd en de problemen op vlak van arbeid, gezondheid, onderwijs, handel, gerechtigheid, proyekten, etc.

GOED BESTUUR.- Tentoonstelling opgedragen door de de leden van de Raden voor Goed Bestuur over hun functie in de opbouw van autonomie.

BALANS VAN HET BOUWPROCES VAN AUTONOMIE - Tentoonstelling opgedragen door de leden van de politieke en organisatorische directie van het EZLN (CCRI) over de vooruitgang en problemen van de 13-jarige autonome rebelse zapatistendorpen (MAREZ) en de 4-jarige Raden voor Goed Bestuur (JBG).

DRIE.- DE WERKWIJZE TIJDENS DE RONDE TAFELGESPREKKEN :
VOORSTELLING VAN HET THEMA EN DAN ZITTINGEN VOOR VRAGEN, OPMERKINGEN EN VOORSTELLEN

VIER.- TIJDENS DEZE TWEEDE ONTMOETING ZAL DE EZLN DE VOLGEND COMPAÑERAS EN COMPAÑEROS ALS SPECIALE UITGENODIGDEN HEBBEN : DE BEWEGING VAN LOS SIN TIERRA (LANDLOZEN) UIT BRAZILIË, DE LANDBOUWERSBEWEGING UIT COREA, DE LANDBOUWERSBEWEGING UIT MADAGASCAR, DE LANDBOUWERSBEWEGING UIT DE VS EN ANDERE COMPAS VAN DE ORGANISATIE “VÍA CAMPESINAUIT EUROPA, AZIË, AFRICA EN AMERICA. ER WORDT EEN SPECIALE RUIMTE VOORZIEN VOOR DE DEELNAME VAN DEZE COMPAÑER@S.

VIJF.- DE INSCHRIJVINGEN EN ACCREDITERINGEN BEGINNEN, VIA INTERNET, OP 2 JULI 2007 OP DE VOLGENDE WEBPAGINA’S EN MAILADRESSEN:

WEBPAGINA’S: ZeztaInternazional en EnlaceZapatista

mailadres: encuentrojulio@ezln.org.mx

DE ACCREDITERINGEN WORDEN OVERHANDIGD VANAF MAANDAG 16 JULI IN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, IN:

HET KANTOOR VAN ENLACE ZAPATISTA: Avenida Ignacio Allende 22-A, Barrio de San Antonio, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Telefoon: (01) 967 6781013

IN DE CARACOLES WAAR DE RONDETAFELGESPREKKEN ZULLEN DOORGAAN, ZAL ER OOK EEN RUIMTE VOORZIEN WORDEN OM ZICH IN TE SCHRIJVEN EN TE ACCREDITEREN

ZES.- WE RADEN DE BEZOEKERS AAN HET NODIGE TE VOORZIEN OM TE OVERNACHTEN. IN DE CARACOLES ZULLEN ER EETTENTJES ZIJN MAAR U KAN OOK EIGEN VOEDING MEENEMEN.

WE NODIGEN ALLE EERLIJKE, NOBELE EN RECHTLIJNIGE MENSEN VAN MEXICO EN DE WERELD UIT OM DEEL TE NEMEN AAN DE ONTMOETING.

Vanuit de bergen van Zuidoost-Mexico.
door het Clandestien Revolutionair Inidianencommittee

Generale Commandantie van het
Zapatistisch Leger van Nationale Bevrijding.
Intergalactische Commissie – Zesde Commissie van het EZLN.

Subcomandante Insurgente Marcos.Tenient Coronel Insurgente Moisés

Mexico, juni 2007.

Share |

Click here for more from The Other Journalism with the Other Campaign

Read this article in English
Lea Ud. el Artículo en Español
Lesen Sie diesen Artikel auf Deutsch
Lisez cet article en français
Legga questo articolo in italiano

Discussion of this article from The Narcosphere

Narco News is funded by your contributions to The Fund for Authentic Journalism.  Please make journalism like this possible by going to The Fund's web site and making a contribution today.


- The Fund for Authentic Journalism

For more Narco News, click here.

The Narco News Bulletin: Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America