<i>"The Name of Our Country is América" - Simon Bolivar</i> The Narco News Bulletin<br><small>Reporting on the War on Drugs and Democracy from Latin America
 English | Español | Portugués | Italiano | Français | Deutsch | Nederlands August 15, 2018 | Issue #46


Making Cable News
Obsolete Since 2010


Set Color: blackwhiteabout colors

Print This Page
Commenti

Search Narco News:

Narco News Issue #45
Complete Archives

Narco News is supported by The Fund for Authentic Journalism


Follow Narco_News on Twitter

Sign up for free email alerts list: English

Lista de alertas gratis:
Español


Contact:

Publisher:
Al Giordano


Opening Statement, April 18, 2000
¡Bienvenidos en Español!
Bem Vindos em Português!

Editorial Policy and Disclosures

Narco News is supported by:
The Fund for Authentic Journalism

Site Design: Dan Feder

All contents, unless otherwise noted, © 2000-2011 Al Giordano

The trademarks "Narco News," "The Narco News Bulletin," "School of Authentic Journalism," "Narco News TV" and NNTV © 2000-2011 Al Giordano

XML RSS 1.0

‘In ons onderwijssysteem kunnen jongeren luisteren naar de werkelijke geschiedenis in plaats van naar die van de onderdrukkers.’: Soraia Soriano

Een interview over de educatieve projecten met vertegenwoordigster en lid van de nationale directie van de beweging van Los Sin Tierra (landlozen) in Brazilië


Door Juan Trujillo
Speciaal voor de Narco News Bulletin

5. augustus 2007

Oventik en Morelia, 23 en 25 juli 2007. Eén van de vele thema’s waar op deze tweede ontmoeting tussen zapatistenvolkeren en de volkeren der wereld met grote belangstelling en enthousiasme wordt aan gewerkt is het thema autonome educatie. Dit sociale recht is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de onafhankelijke gemeenten en meer specifiek nog, vereist voor de sociale strijd. Zowel voor de promotoren van het zapatistische onderwijs, als voor Soraia Soriano, de vertegenwoordigster van de Braziliaanse Los Sin Tierra, is onderwijs hét middel voor bewustwording en bevrijding.

Via de rondetafelgesprekken wordt de zapatistische autonomie verduidelijkt doorheen verschillende thema’s in de caracols, van Oventik tot de Tzeltales en Tojobales bergstreken van Morelia. Het thema onderwijs komt uitvoerig aan bod.


Fotos: D.R. 2007 Moysess Zuñiga
Het ‘andere onderwijs’ dat gerealiseerd wordt in de verschillende autonome gemeenten legt zich toe op het bereiken van ontheemde leerlingen in San Pedro Polhó. Volgens de onderwijspromotoren beoogt dit onderwijsproject verschillend te zijn van dat van de slechte regering.

Zoals eerder vermeld op deze nieuwssite, hebben de coördinatoren en promotoren van het onderwijssysteem de basis leren kennen van het primaire en secundaire autonome onderwijs. Toch, als de vraag uit het publiek rijst over wat er gebeurt als een leerling wil verder studeren op universitair niveau, opende er een interessante en kritische ruimte voor bezinning. Het niet bestaan van een zapatistische universiteit maakt het wenselijk te luisteren naar volgende vragen : Wat gebeurt er met de studenten die aan de universiteit willen studeren na hun secundaire opleiding? Sorai Soriano is lid van de nationale directie van het MST in Brazilië. Ze werd uitgenodigd door het zapatistenleger van nationale bevrijding voor een interview over het thema educatie. Ze heeft het niet enkel over de gelijkenissen tussen de verschillende onderwijsprojecten maar ook dat over een onbekende horizon, ver verwijderd van de realiteit van de zapatistische gemeenschap.

Het autonome zapatistische project beantwoordt aan de pedagogie van een collectief gevoel dat aansluit bij de indiaanse roots. Het MST in Brazilië daarentegen volgt ‘de pedagogie van de verdrukten’ volgens Paulo Freire.

Soriano vertelt, vanuit het centrale hart van de zapatisten in Oventik tegenover de wereld : ‘We hebben heel gelijkaardige principes met het zapatisme, in de zin van de behoefte van een onderwijssysteem dat kijkt naar het platteland, naar de realiteit waarin we leven. Van hieruit vertrokken we ook met onze organisatie om een onderwijssysteem voor te stellen.


“Presentación de la Vía Campesina”, en el caracol de Morelia
Het is algemeen bekend dat de caracoles en het Zzpatistische goede bestuur geen enkele economische steun aanvaarden van de staat en federale overheid. Voor het thema onderwijs wordt geen uitzondering gemaakt. Voor het MST in Brazilië is de werkelijkheid verschillend: ‘De sociale beweging kende twee perioden van strijd in hun land. In de eerste waren we illegaal en in verzet. In het volgende stadium werden we gelegaliseerd echter met heel wat beperkingen. In de fase van oprichting hadden vele scholen autonomie. Door de strijd voor legale scholen deden we enkele stappen achteruit.

De Braziliaanse beweging telt tot op de dag vandaag iets meer dan 350 000 families, verspreid over 23 van de 26 federale staten. Een deelname van ongeveer 2 000 000 mensen maakt deze beweging tot één van de sterkste ter wereld.

Met haar blik gericht op één van de autonome auditoria in Oventik dat met zijn dynamisme en zelfbestuur recht tegenover het MST staat in relatie met de Braziliaanse overheid, geeft Soriano te kennen :’De strijd van de zapatisten is enorm belangrijk voor de strijd vanuit links, maar dit is niet onze realiteit. Wij strijden nog steeds opdat de overheid ons erkent, zowel in de vraag naar territorium als de bezorgdheid om het onderwijs. Het is uitzonderlijk om ervaring te hebben met autonome scholen. Meestal hebben we een goede relatie met de onderwijzers en directeurs en slagen we er in om bepaalde thema’s behandeld te krijgen in de scholen. Het hangt wel af van wie er in de gemeente zetelt. Wij hebben nog een lange weg af te leggen in het onderwijs. Maar we willen blijven onderhandelen met de regering. We moeten proberen iets gelijkaardigs uit te bouwen zoals de zapatisten.

Zelfstandig onderwijs en de universiteit van de staat

Een kritiek moment op de ontmoeting over de zapatistische autonomie ontstond bij een aantal bedenkingen over het universitaire niveau. Het MST heeft hiervoor alternatieven, al is de universiteit een instelling behorend tot het stedelijke milieu. De zapatistische landbouwers met een indianenidentiteit zijn erg verschillend van de landelijke boeren van het MST. Onze jongeren die naar de universiteit willen, doen dit onafhankelijk van onze beweging. Na de oprichting van de nationale school (niet gelegaliseerd door de overheid) hebben we veel meer jongeren die kunnen studeren. De officiële opening in 2003 was van fundamenteel belang. Niet enkel voor onze jongeren maar ook voor de relatie met andere internationale organisaties. De school vervult een koppelfunctie tussen de verschillende bewegingen merkt Soriano op terwijl een sigaret rokend.

Tegenover de discussie bij de zapatistische studenten over het verder studeren aan een universiteit en over het al dan niet verkrijgen van een diploma, is het MST al geruime tijd bekend voor z’n uitgebreide samenwerking met Braziliaanse universiteiten om specifieke cursussen te kunnen realiseren.

Een lid van een gelijkaardige organisatie als de Braziliaanse legt uit:’ Wij doen voorstellen aan de universiteiten die de nodige middelen ter beschikking hebben (van de federale overheid) zodat een bepaalde specialisatie gerealiseerd kan worden. Wij stellen het programma voor. Een deel van de cursussen wordt door ons gerealiseerd en een deel door de universiteit. Sommige opleidingen werden gelegaliseerd om bepaalde technische werken (verbonden met ecologische landbouw) te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in Rio Grande de Soul en de technische school van Riveranópolis. Hier verkrijgen de studenten een diploma. De meerderheid van de cursussen zijn meer van het type tot actief politiek lidmaatschap zonder dat er een papier aan verbonden is.

In de caracol ‘De wervelstroom van onze woorden’ werd op 25 juli ’s morgens een rondetafel georganiseerd met de genodigden van de organisatie ‘Vía Campesina’. In een vier uur durende sessie die met veel belangstelling en opwinding werd gevolgd door het publiek werden hun ervaringen in de strijd uiteengezet. Ook hier nam Soria Soriano aan deel en herhaalde dat het MST al 25 jaar bezig is met de uitbouw van autonome vormen in de thema’s gezondheid, productie en onderwijs. Over dit laatste vertelde ze :’In onze beweging hebben we een nationale school, waar jongeren kunnen luisteren naar de werkelijke geschiedenis en niet naar die van de onderdrukkers.’

Share |

Click here for more from The Other Journalism with the Other Campaign

Read this article in English
Lea Ud. el Artículo en Español

Discussion of this article from The Narcosphere


Enter the NarcoSphere for comments on this article
Narco News is funded by your contributions to The Fund for Authentic Journalism.  Please make journalism like this possible by going to The Fund's web site and making a contribution today.


- The Fund for Authentic Journalism

For more Narco News, click here.

The Narco News Bulletin: Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America